Merith Huizing Privacybeleid

Inleiding

In dit Privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van de praktijken van Merith Huizing met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot mijn website via www.merithhuizing.nl, of die anderszins persoonsgegevens met mij delen.

Redenen voor gegevensverzameling

Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen) is nodig voor het nakomen van mijn contractuele verplichtingen die ik met u ben aangegaan en voor het leveren van mijn services aan u, om mijn rechtmatige belangen te beschermen en om de voor mij geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer u gebruikmaakt van de site, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, en ander gebruik van uw persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacybeleid.

Ik raad de gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Wat voor gegevens verzamel ik?

Ik verzamel twee typen gegevens en informatie van gebruikers.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de site gebruikt. Ik ben niet op de hoogte van de identiteit van een gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van mijn Site te verbeteren. Ik kan ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. over de pagina’s die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.).

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens.

Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:

 • Apparaatinformatie: Ik verzamel persoonsgegevens van uw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met uw activiteiten via de site
 • Registratie-informatie: Wanneer u zich bij mijn site registreert, vraag ik u naar bepaalde informatie, zoals: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie.

Hoe ontvang ik de informatie over u?

Ik ontvang uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan mij verstrekt om u te registreren via mijn site;
 • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot mijn site in verband met uw gebruik van onze services;
 • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).

Wat voor gegevens verzamel ik?

Ik verhuur, verkoop of deel informatie van gebruikers niet met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid.

Ik kan de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen over de ingevulde vragen.
 • Met u communiceren – om berichten over mijn services naar u te verzenden, om u technische informatie te geven en om te reageren op uw eventuele problemen met de klantenservice;
 • Om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van mijn nieuwste updates en services;
 • Om advertenties aan u te tonen wanneer u mijn site gebruikt;
 • Voor statistische en analysedoeleinden, om de site te verbeteren.

Behalve voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld, kan ik ook Persoonsgegevens delen met mijn vertrouwde externe leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd. Dit kan ik doen voor de volgende doeleinden:

 • Het hosten en beheren van onze Site;
 • Om mijn services aan u te kunnen leveren, waaronder een gepersonaliseerde weergave van mijn site;
 • Om zelf zulke gegevens op te slaan en te verwerken;
 • Om u advertenties te tonen en om het succes van mijn reclamecampagnes te kunnen evalueren en om onze gebruikers opnieuw te kunnen benaderen;
 • Om u te voorzien van reclameaanbiedingen en reclamemateriaal met betrekking tot mijn site en services;
 • Om onderzoek te doen, technische diagnoses te stellen of analyses uit te voeren;

Ik kan ook informatie openbaar maken als ik in goed vertrouwen geloof dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om: van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; mijn beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; mijn rechten om mijzelf te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van mij, mijn gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat ik het nodig vind om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Gebruikersrechten

U kunt:

 1. Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
 2. Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.
 3. Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te corrigeren.
 4. Ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons.
 6. Ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
 7. Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan mijn eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact opnemen:
(+31) 6 11196631

Bewaren

Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om mijn services te leveren en om mijn wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en mijn beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Ik hou dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

Ik kan onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Cookies

Ik maak gebruik van cookies en andere technologieën in mijn verwante services, ook wanneer u mijn site bezoekt of gebruikmaakt van mijn services.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en mijn services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van mijn services bijeen te brengen.

De site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;

b. ‘permanente cookies’ die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als ik voor herhaalbezoeken moet weten wie u bent, zodat ik bijvoorbeeld uw voorkeuren kan opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;

c. ‘cookies van derden’ die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de persoonsgegevens die ik van u opsla, kunnen wel door mij worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

Ik maak ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die ik van Google Analytics krijgen, gebruik ik om mijn site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die ik met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden
van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Verzameling van informatie door derden

Mijn beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die ik van u verzamel. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedig ik u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die ik niet bezit of beheer of van personen die ik niet in dienst heb of leid, inclusief de externe partijen waaraan ik informatie verstrek, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de site en van uw informatie. Ik maken gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die ik verzamel en bewaren te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en ik eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit Privacybeleid . Hoewel ik alle redelijke stappen onderneem om alle gegevens te beschermen, kan ik geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van mijn site en ik kan, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat ik dergelijke toegang zal voorkomen.

Overdracht van gegevens buiten de EER

Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen deel ik uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

Advertenties

Ik kan reclametechnologie van derden gebruiken om advertenties aan te bieden wanneer u de site gebruikt. Deze technologie maakt gebruik van informatie met betrekking tot uw gebruik van de services om u advertenties te kunnen aanbieden (bijv. door cookies van derden in uw webbrowser te plaatsen).

Voor veel externe advertentienetwerken kunt u zich afmelden, waaronder voor de netwerken die worden beheerd door leden van het Network Advertising Initiative (‘NAI’) en de Digital Advertising Alliance (‘DAA’). Voor meer informatie over de praktijken van NAI- en DAA-leden en over de keuzes die u hebt ten aanzien van het gebruik van deze informatie door deze bedrijven, zoals hoe u zich kunt afmelden voor advertentienetwerken die worden beheerd door NAI- en DAA-leden, gaat u naar hun respectievelijke websites:

http://optout.networkadvertising.org en http://optout.aboutads.info

Marketing

Ik kan uw persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort zelf gebruiken of met behulp van mijn externe subcontractanten om u reclamemateriaal met betrekking tot mijn services te kunnen aanbieden waarvan ik denk dat u erin bent geïnteresseerd.

Uit respect voor uw recht op privacy bied ik u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van mij wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijder ik uw e-mailadres of telefoonnummer uit mijn reclamelijst.

Zakelijke transactie

Ik kan informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo’n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in het Privacybeleid.

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

Ik behoud mijn recht om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op mijn website gebruik blijft maken van het platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Hoe u contact met mij kunt opnemen

Als u algemene vragen hebt over de site of over de informatie die ik over u verzamel en hoe ik die gebruik, kunt u contact met mij opnemen via info@merithhuizing.nl.

Voor het laatst gewijzigd 27-01-2021